הטרדה מינית עורכת דין עבודה רבקה הדר

מה נחשבת הטרדה מינית?
מחמאה, מבט, נגיעה

מהי הטרדה מינית?
הטרדה מינית היא פעולה פיזית או מילולית, שהמוטרד\ת אינם רוצים בהם וחווים אותה כשלילית, פוגענית, מאיימת, מקטינה וכמערערת.

מזה שלושה עשורים משמשת בתפקידי, עורך דין דיני עבודה וכן כאישה,  אני מייצגת נשים שהוטרדו מינית  וטוענת בתוקף לזכותן.

מטרת החוק למניעת הטרדה מינית היא לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו,
וכדי לקדם שוויון בין המינים. בדף זה אפרט את עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית אציג שאלות נפוצות וכן סיפורי מקרה
אתם מוזמנות ליצור עמי קשר בכל בקשה או שאלה בדף ה"צור קשר" אשוב אליכן בהקדם האפשרי .

מתי נקבע החוק למניעת הטרדה מינית בישראל?
איסור על הטרדה מינית בעבודה נקבע בשנת 1988 בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.
בשנת 1998 נחקק בישראל החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 1998.

כיצד החוק מגדיר הטרדה מינית?
המעשים שלפי החוק נמצאים בגדר הטרדה מינית, ועל כן נחשבים עבירה פלילית ועוולה אזרחית, הם המעשים הבאים:
• סחיטה באיומים – כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני
• מעשים מגונים – כלומר מעשים לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני שהמוטרד אינו מסכים
להם.
• הצעות חוזרות בעלות אופי מיני – אשר מופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו
מעוניין בהן.
• התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ושמתמקדות במיניותו כאשר אותו אדם הראה
למטריד כי אינו מעוניין בהן.
• התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו
המינית.

*חשוב לדעת כי כאשר ההצעות או ההתייחסויות המיניות הן תוך כדי ניצול של יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול – המוטרד אינו צריך להראות שאינו מעוניין בהן.

התקשרו כעת