העובדים המתאימים ביותר יזכו בתפקיד דיני מכרזים בשירות המדינה \ עו"ד רבקה הדר

זכיתם במכרז ויש המנסים עתה לפסול אתכם ? הפסדתם במכרז ואתם חשים כי הפלו אתכם לרעה, כי שיקולים זרים היו מעורבים בהחלטה ?

שלום לכם שמי עורך דין דיני עבודה רבקה הדר מומחית בנושא דיני מכרזים בשירות המדינה,
אעשה כל שמאפשר לי החוק בכדי לוודא כי העוול שנעשה לכם יתוקן !

דיני מכרזים בשירות המדינה, כלשונם בתקשי"ר פרקים 11,12, כוללים מכרזים לעובדים ב:
משרדי הממשלה כדוגמת : מכרזים במשרד החינוך, מכרזים במשרד הבריאות, מכרזים במשרד המשפטים.
מכרזים בגופים הכפופים לממשלה: מס הכנסה, מכס, מנהל מקרקעי ישראל.
מכרזים בשלטון המקומי
מכרזים בשירות הציבורי
היכולת לערער על החלטתה של ועדת מכרזים או להגן עליה, נעוצה בהבחנה:

האם החומר שהוצג לועדת מכרזים בשירות המדינה היה ענייני?
לשם כך אדרוש את כל החומר שעמד בפני ועדת המבחן
וכן את כל הפרוטוקולים של ישיבות ועדת הבחינות.

האם עמד בפני ועדת המכרזים בשירות המדינה חומר בלתי רלבנטי למועמד, חומר שועדת המכרזים לא הייתה אמורה לדעת עליו ולראותו ?

האם קיימים תנאי סף אשר נקבעו לתפקיד זה, והמועמד שנבחר על ידי ועדת המכרזים, לא עומד בו?
כגון תואר אקדמי, שנות ניסיון רמת אנגלית.

האם מישהו מחברי ועדת מכרזים מקורב בדרך כלשהי למועמד שנבחר ?

שימו לב כי ההגנה או לחילופין הערעור, על החלטתה של ועדת מכרזים נשענות על אותן עובדות אותן יש לגלות.
דברי אינם מחליפים ייעוץ משפטי אתם מוזמנים בכל עת לפנות אלי  באמצעות טופס צור קשר בתחתית הדף או בטלפונים  הרשומים למטה.

התקשרו כעת