עבירות משמעת והתדיינות בפני בית דין משמעתי עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות עורכת דין דיני עבודה רבקה הדר-ברבש

תזכו להגנה על זכויותיכם על פי דין,לזכותכם ייעמדו ניסיון של שלושה עשורים, בייצוג בפני בתי דין משמעתיים
ורצון עז לעשות ולהראות את מידת הצדק הראויה.
מה הם נתוני הפתיחה שלכם בהתדיינות בבתי דין משמעתיים:
בית דין משמעתי פועל על פי חוק שירות המדינה משמעת וחוק הרשויות המקומיות משמעת.

אמצעי הענישה של בית דין משמעתי הם: התראה, נזיפה, פסילה ממילוי תפקידים מסוימים, פיטורים בתנאים מסוימים.
הפקעת חלק משכורת בשיעור ולתקופה קצובה, העברה למשרה אחרת, הורדה\הקפאת דרגה לכל היותר לשנה וכן פרסומו של פסק-הדין.

שימו לב מידע זה הוא בסיסי וראשוני בהכנה להתדיינות בבית דין משמעתי הוא אינו יכול להחליף ייעוץ משפטי של עורך דין דיני עבודה יוצגו בהמשך העמוד קישורים למקורות החוק עצמם, תוצאות התדיינות בפני בתי דין משמעתיים וכן תשובות לשאלות נפוצות.

מתי כדאי לפנות אל עורך דין ענייני עבודה בגין עבירת משמעת או תלונה על הפרת משמעת ?
אנו ממליצים על פנייה מיידית אל עורך דין דיני עבודה, טרם הוגש אישום משמעתי, עוד בשלב ההודעה הראשון או קבלת הזימון לשימוע טרם הגשת כתב אישום משמעתי.
הסיבה היא כי ניתן להניח כי בשלב זה החל איסוף הראיות והעדויות לקראת המשפט הנחיה ותחקור המצב על ידי עורך דין עבודה עשויה להיות מכרעת .

מה מכלול חוקים על פיהם דן בית דין משמעתי ?
בית דין משמעתי מבצע את תפקידו על פי שני מכלולי חוק:
1.חוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח – 1978
2.חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג – 1961
לנוחותכם תמצאו בסוף הדף קישור לשתי מערכות חוקים אלה.

איזה עבירות משמעת נידונות בין כותלי בית דין משמעתי ?
תוצג רשימה שהינה מקבץ עבירות משמעת של עובדי שירות המדינה עליהן ניתן כבר הדין
בסוף הדף תמצאו קישור למקור המסמך -עבירות משמעת:

בודקת בבית המכס בנתב"ג- גניבה.
מנהלת משאבי אנוש- שינוי ברישום שעות עבודה.
רופא בבית החולים ברזילי- עבודה פרטית וכן קיום פרקטיקה פרטית, ללא היתר.
רכז חוליה בנציבות מס-הכנסה-שוחד, זיוף,מרמה והפרת אמונים.
טכנאי בחברת בזק- עבירת אינוס ועשיית מעשים מגונים.
ראש ענף תלונות הציבור וחוקר ראשי במשרד התחבורה- הטרדה מינית.
רופא וטרינר- עבודה פרטית ופרקטיקה פרטית.

קישורים עבירות משמעת וכן בית דין משמעתי
לקט פסקי דין בית דין משמעתי של עובדי המדינה
חוק שירות המדינה משמעת 
חוק הרשויות המקומיות 

התקשרו כעת