תקשי"ר עורכת דין עבודה רבקה הדר ברבש

דף זה אפרט את נושא תקשי"ר אענה על שאלות נפוצות של לקוחות בנושא תקשי"ר וכן תובנות.
תקשי"ר הוא גוף תקנות גדול וכוללני  אשר קובע את זכויותיהם וחובותיהם של עובדי מדינה.
היכולת להצליח בתביעה או הגנה על פיו, כרוכה בהבנת רוח התקנות והשינויים שחלו בהן.
התייחסות הפסיקה אל תקשי"ר לאורך השנים לרבות תקדימים, ואת אופן התנהלות המדינה בסוגיות שונות.

מהו תקשי"ר?
תקנון שירות המדינה אשר קובע את תנאי העסקתם של העובדים בשירות המדינה, ואת זכויותיהם וחובותיהם.
הוא מסדיר את תנאי העבודה והנהלים בענייני העובדים וכוח האדם, החל משלב המינוי
ועד הסדרי הפרישה.
• במשרדי ממשלה ויחידות הסמך
• במערכת הבריאות
• ובמערכת הביטחון האזרחית

מהו מעמדו המשפטי של תקשי"ר?
על-פי פסיקת בתי הדין לעבודה ובג"ץ, ההוראות שבתקשי"ר הינן תנאים בחוזה העבודה של כל עובד מדינה, במידה שהן מתייחסות אליו.
בעת שהתקבל לעבודה, עובד המדינה לקח על עצמו חיובים אישיים לצד זכויות אישיות, המפורטים בתקשי"ר.
הוראות אלה מחייבות את העובד וכפי שציין בג"ץ, "אין העובד יכול לסנן אותן ולבחור ביניהן בהוראות הנוחות לו ולדחות זו או אחרת מביניהן, מן הטעם שיש בה משום חיוב".

אילו נושאים כולל בתוכו תקשי"ר ?
משרות לסוגיהן ונוהלי העסקת עובדים | קידום עובדים משכורות ושכר | שירות צבאי |חופשות וזמני עבודה | משמעת וסדר | פיטורים | הדרכה והשתלמות | סדרי מנהל | שינויים בארגון, הנעת עובדים ונוכחותם | פרישה וזכויות פרישה | סדרי עבודה.
בנוסף מתייחס תקשי"ר לסוגיות כגון מכרזים פנימיים לתפקידים במשרדי הממשלה, סוגיית תקופות הניסיון בתפקידים שונים אשר לה למעשה שני היבטים, מצד המעסיק המבקש לבחון את העובד בתפקידו החדש ומצד העובד את זכותו להחליט אם אכן התפקיד החדש אליו נבחר במכרז אכן תואם את ציפיותיו, כך לעובד כזה המחליט כי אינו מעוניין בתום תקופת הניסיון זכותו לחזור לתפקידו הקודם לתקופה מסוימת המוגדרת בתקשי"ר.

תקשי"ר גם קובע נהלי פיטורים לעובד קבוע ומתייחס לעניין שני מסלולי הפיטורים, האחד בשל אי-התאמה שבעבר כונו פיטורים "פיטורי-שר" והיום הואצלה הסמכות לנציב שירות המדינה והשני פיטורים מחמת עבירת משמעת שרק בית הדין למשמעת של עובדי המדינה רשאי להחליט עליהם.
נציין עוד כי תקשי"ר קובע את זכות העובד אשר פוטר, לגביו התקבלה החלטה על פיטורים מתוך אי-התאמה, כי הוא זכאי להגיש ערעור לשר הממונה על משרדו וכל עוד לא התקבלה החלטה בערעור לא ייכנסו הפיטורים לתוקף.

התקשרו כעת